Vår förening, Skintebo Odlarförening, bildades 2014 då en styrelse tillträdde med Sven-Olof som ordförande. Dessförinnan var odlingen en del av Skintebos Samfällighetsförening.
 
Efter årsmötet 2015 ansökte styrelsen hos Skatteverket om ett organisationsnummer och vi blev registrerade som ideell förening 2015. Samma år skaffade föreningen ett föreningskonto hos Swedbank. Föreningens namn blev då Skintebo Odlarförening.
 
Vår historik speglar Göteborgs utveckling ganska väl. Historiskt har detta varit jordbruksbygd och vår odling tillhörde de stora gårdarna i Billdal. På 1970-talet köpte Skanska upp Skintebodalen och även vårt arrendeområde. En lite “lustig” historia för oss odlare är att Skanska hyvlade av matjorden som då fanns i vårt arrendeområde och använde den till att fylla upp i det som blev ett radhusområde.
 
Det betyder att vi alla som odlat därnere från början har fått tillföra ny matjord för att kunna odla. Många gånger har vi skämtat om att skicka räkningen till Skanska.
 
Så historiken kanske kan sammanfattas så att “jordbruksbygd blev stadsodling”.