Roligt att du är intresserad av en odlingslott i vår förening!

Vi har varje år ett antal personer som står i kö och är intresserade av en odlingslott. Det varierar från år till år hur många lotter som brukar bli lediga men i snitt brukar det vara 2-4 per år.

Några saker som är viktiga att tänka på innan man ställer sig i kö: Hur mycket tid man har att ägna sig åt sin lott och vår förening? Räkna med att lägga ett antal timmar per månad. Det är viktigt att hålla bra ordning på sin lott och räkna med 2-5 tim per vecka under odlingssäsongen. Att vara bortrest under större delen av odlingssäsongen brukar inte fungera.

Det är viktigt att man som medlem i vår förening har insikt i att man har gemensamt ansvarig för föreningens åtaganden.

Varje enskild odlare bär eget ansvar för sin arrenderade odlingslott jämsides med ett gemensamt ansvar för föreningen.

Det är därför viktigt att varje medlem i förening inte enbart har ett starkt intresse för odling och skötsel av sin egen lott, utan föreningen behöver dessutom stöd i det ständigt pågående, aktiva föreningsarbetet.

Vi är tacksamma om du i din anmälan till föreningens kö, även skriver ned vilka intressen du har avseende föreningsarbete och om du har en eller flera erfarenheter av styrelsearbete.

 

Gör på följande sätt om du vill placeras i kö:

1.     Skicka e-post till skinteboodlarforening@gmail.com och anmäl ert intresse. Lämna följande uppgifter: Namn, Adress, e-post och mobilnummer samt dina intressen avseende styrelsearbete.

2.     Någon från vår styrelse kommer sedan kontakta er.

3.     I nästa steg kommer ni få vårt bankgiro nr och kunna placera er i vår kö.

4.     I det fall väntetiden på en odlingslott överstiger ett år och du vill stanna kvar i kön, ska köavgift erläggas varje år med 100 kr/året.

 

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att maila till  skinteboodlarforening@gmail.com