Roligt att du är intresserad av en odlingslott i vår förening!

Vi har varje år ett antal personer som står i kö och är intresserade av en odlingslott. Det varierar från år till år hur många lotter som brukar bli lediga men i snitt brukar det vara två till fyra stycken per år.

Några saker som är viktigt att tänka på innan du ställer dig i kö: Hur mycket tid kan du ägna dig åt din lott och vår förening? Räkna med att lägga ett antal timmar per månad. Det är viktigt att du håller ordning på din lott, det kan ta 2-5 timmar per vecka under odlingssäsongen.

Som medlem i vår förening är du gemensamt ansvarig för föreningens åtaganden.

Varje enskild odlare bär eget ansvar för sin arrenderade odlingslott jämsides med ett gemensamt ansvar för föreningen.

Det är därför viktigt att varje medlem i förening inte enbart har ett starkt intresse för odling och skötsel av sin egen lott, utan föreningen behöver dessutom stöd i det ständigt pågående, aktiva föreningsarbetet.

 

Gör så här om du vill ställa dig i kö:

1.     Skicka e-post till skinteboodlarforening@gmail.com och anmäl ert intresse. Lämna följande uppgifter: Namn, Adress, e-post och mobilnummer samt dina intressen avseende styrelsearbete.

2.     Någon från vår styrelse kommer sedan kontakta dig.

3.     I nästa steg kommer du få vårt bankgironummer för att placera dig i vår kö.

4.     I det fall väntetiden på en odlingslott överstiger ett år och du vill stanna kvar i kön, måste du betala köavgift varje år med 100 kr/året.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att maila till  skinteboodlarforening@gmail.com